Barion Pixel Szakmai szótár | Reklámeszköz.hu

Szakmai szótár

Abszolút hely

Az a hely, ahol a szöveg első sorának kezdődnie kell az oldalon; a grafikai elem sarokpozíciója.

Alányúló betűrészek

A karaktereknek az a része, amely a betűvonal alá nyúlik, különösen a kisbetűk esetében, mint a g, j, p, q és y. Bizonyos betűtípusokban a 3, 5, 7, 9 szintén lenyúlnak a bázisvonal alá. (néhány karaktertípusnál felmagasodó betűrészek is vannak)

Alapszínek

Additív színeknek is nevezzük. A fény-színek szerint keverednek, újabb szín bekeverése a színerőt növeli. Az alapszínek (RGB) egyforma keveréke a fehér színt eredményezi. A színek hiánya tökéletesen fekete színt eredményez. A színek keverését úgy lehet elképzelni, mintha újabb és újabb lámpákat kapcsolnánk be.

piros (red), zöld (green), kék (blue)

Alcím

A reklámszöveg fölötti legnagyobb címet főcímnek, az egyes szövegrészek címeit alcímnek nevezzük. Amikor egy alcím egy bekezdés fölött középen helyezkedik el, az a keresztcím. Az alcím a szöveg főbb részeit jelöli. Sajtóközleményekben legtöbbször az alcím a lehető legobjektívebb, csak annyi információt hordozz, amennyi a szöveg tagolásához szükséges.

Állókép (portrait)

Álló formátumú kép. Nyomtatott oldal, amelyeknek rövidebb oldalai a lap tetején és alján helyezkednek el. Ellentettje a fekvő formátumú kép, fekvőkép, landscape.

Alsó lapszél (foot)

Alsó margó, amelyre nem kerül szöveg.

Animáció

Az animáció olyan filmkészítési technika, amely élettelen tárgyak (többnyire bábok) vagy rajzok, ábrák stb. „kockázásával” olyan illúziót kelt a nézőben, mintha az egymástól kis mértékben eltérő képkockák sorozatából összeálló történésben a szereplők megelevenednének vagy élnének.

Az animációs filmeknek számos változata létezik, közvetlenül a filmre rajzolástól kezdve a homokkal rajzoláson át az élő szereplőkkel együtt játszó rajzfigurákig. Számítógép segítségével az animáció egyre közelebb jut a valós, életszerű lények reális mozgatásához, ugyanakkor szinte korlátlan fantáziájú háttereket lehet előállítani a virtuális ábrázoló eszközök, hang, kép, térhatás, sőt interaktivitás segítségével.

Az egymásután körülbelül 16 képkocka/másodperc vagy nagyobb sebességgel levetített animációs filmbetéteket szívesen használja a reklámszakma, az oktatás és a szórakoztatóipar.

Arculat (image, imázs)

A vállalatok kommunikációjában használt, másoktól eltérő, egyéni stílus, vagy személyekről, intézményekről, termékekről, szolgáltatásokról, márkákról kialakult kép, összbenyomás.

Átfedés (overlay)

Átlátszó, áttetsző borítók, nyomatok (amikor az egymás fölé került oldalak együtt adnak ki egy képet).

Áttetszőség (show-throught)

A nyomtatott oldal szövege átüt a másik oldalra, így az nem látszik jól. (okai lehetnek: túl sok festék, rossz minőségű papír)

Attrap

Eladáshelyi reklámeszköz, felfüggesztett (mennyezetről lelógatott) plakátok, a földön vagy a pulton álló kínálópolcok, amelyekre a reklámozott tárgyakat helyezik el, amelyek élethűek, de nagyított, kicsinyített változatai az eredetinek.

Banner

Angol szó. Jelentése zászló, lobogó. Általában a feszített molinókat bannernek nevezünk.

Betű

A betű a beszéd közben használt egyes hangok írott vagy nyomtatott jele.

Betűcsalád

Olyan betűtípusok, melyek közös alaptípusból származnak. Mivel a századok során rengeteg betűtípust alkottak, ezeket családokba rendezték megjelenés szerint. Ezek alapvetően lehetnek: vastagított, félkövér, kövér, extra kövér, ultra, dőlt, keskeny, széles, árnyékolt, körvonalas, talpas, talpatlan és díszítő betűtípusok.

Betűkészlet (font)

Egy betűtípus egy méretének és stílusának teljes skálája. ( kis- és nagybetűs karakterek, ékezetek, ékezetes karakterek, írásjelek, számok, törtszámok, szimbólumok)

Betűvonal

A betűvonal, jelenleg használt kifejezés alapvonal (baseline). A kis- és nagybetűk talpának vonala az alapvonal. Függőleges irányú eltolás esetén az ettől való távolságot adják meg. Talpak nem minden típusnál vannak, ezek a talpatlan (Sans-serif) betűk.

Bitkép

Pixelek rácsba rendezett halmazából álló ábra vagy kép.

Black and White - B / W

Fekete - Fehér. Egy képpontnak két állapota van, fekete és fehér. Egy képpont állapotának rögzítése 1 bitet igényel.

Brief

A brief az a dokumentum, amelyben a megbízó tájékoztatja az ügynökséget az általa megrendelendő kampány vagy önálló hirdetés paramétereiről, a munkához szükséges információkról.

Amit egy tipikus briefnek tartalmaznia kell:

 • Háttér: Információ a vállalatról vagy a szervezetről, beleértve méretét és fő termékét vagy szolgáltatásás
 • Célcsoport: általános információk, ki a célcsoport
 • Célok: lehet nagyon általános: a célcsoport szerezzen tudomást vállalatunkról, vagy lehet nagyon specifikus: pl. egy szoftvercég weboldalán minél több regisztrálást generáljon a kampány, hogy megrendeljék a frissítést
 • Média: Brosúra, hírlevél, weboldal, arculat, csomagolás
 • Kinézet: a vállalat pozicionálása és a célpiac
 • Specifikációk: Jogok, méret, színek, mennyiség
 • Határidő: A munka elkészítésének határideje
 • Menetrend: szöveg mikortól áll rendelkezésre, ötletek bemutatásának ideje, korrektúra, végtermék
Burkolt reklám

Olyan tájékoztatás formájában megjelenő hirdetés, amely valamely terméket, szolgáltatást, vállalatot, eseményt, akciót a tárgyilagos tájékoztatás keretein túlmenően dicsér, illetve a műsorban olyan mozzanat vagy szemléltetés, amely valamely termékre, védjegyre, logóra stb. hívja fel a figyelmet.

Callout

Lehet képaláírás egy illusztrációhoz, vagy a szöveget körülvevő keret.

CCO (Chief Communication Officer)

A vállalati kommunikációt irányító vezető.

City Light poszter (adshel)

Átlátszó, áttetsző burkolaton keresztül (általában hátulról) megvilágított plakát (backlight). Forgalmas tömegközlekedési helyeken használják, pl.: buszmegálló, bevásárlóközpont.

CMYK

Egy képpont a türkiz (Cyan), a bíbor (Magenta) a sárga (Yellow) (másodlagos alapszínek) és a fekete (blacK) 256×4 féle árnyalatából áll össze. 32 biten (4 byte) tárolja az információt. 4,3 milliárd árnyalata lehet egy képpontnak. A képszerkesztő programokban gyakran 0 és 100 közötti értékek adhatóak meg ezekből a színekből. A négyszínnyomásban használt négy szín: türkiz, bíbor, sárga, fekete. Angol mozaikszó (cyan, magenta, yellow, black).

Copy body

Olyan szövegrész, amely az adott reklámkampány minden hirdetésében változatlanul jelenik meg.

Cselekményábra (storyboard)

Film, tévéadás, reklámspot vázlatrajzokkal kibővített és bemutatott (képregényszerű) tervezete, amelynek alapján el tudják a képi történéseket képzelni a megrendelők.

Cut-out

Olyan fotó vagy illusztráció amelynek ki van vágva a háttere.

Design , Dizájn

Rajz, fénykép, illusztráció, a meghatározó vizuális elemek összessége.

Digitális

Minden elektronikusan tárolható és szerkeszthető adat, kép, stb...

Digitális kamera

Professzionális fotográfiai eljárásokhoz használt nagykapacitású digitális eszköz, különösen nagy felbontású képek készítéséhez. Az ezzel rögzített állományok mérete elérheti a 300-500 MB-ot. Nagyformátumú stúdiómunkákhoz, reprodukciós fényképezéshez használják. Mûszaki paraméterei és minõségi jellemzõi miatt nagyságrendekkel értékesebb eszköz, mint a hétköznapi használatban is elterjedt digitális kamerák.

Digitális kép (digital image)

Számítógépes kép (grafika vagy írott szöveg) melyet elektronikusan kódoltak.

Digitális nyomtatás

Digitális nyomtatás esetén a nyomtatási folyamatból kimaradnak a hagyományos nyomdai munkafázisok, nincs filmkészítési költség, nem kell nyomdai nyomólemezt vagy szitát készíteni. Így kisebb példányszámnál lényegesen gyorsabban és alacsonyabb áron valósítható meg a nyomdai kivitelezés. Kizárólag a nyomtatás kész grafikára van szükségünk. Határok nélkül megvalósítható bármilyen grafikai elem, színátmenetek vagy képek fotóminőségű nyomtatása leginkább dekorációs célokra.

Direkt színek

Nem a négy alapszínből (CMYK) kevert festékszínek, szabványos összetételük biztosítja egységes megjelenésüket a világ minden táján (pl. Pantone skála színei).

Display

Eladáshelyi reklámhordozó, árukínáló angol neve, készülhet papírból, műanyagból. Funkciója kettős: egyrészt a vásárló közvetlenül kiszolgálhatja magát, mellyel vásárlásra ösztönzik, másrészt – kiemelve a márkát – bemutatja a terméket, figyelemfelhívó jellege miatt elkülöníti a többi terméktől.

Domborítás (embossing)

A papírt a hátoldaláról megnyomják, és a kiemelkedő részre kerül a festék.

Dombornyomás (die stamping)

Oly művelete a nyomdászatnak, mely a papir stb. egyik oldalán reliefszerüen látható; a nyomdai sajtón vagy e célra készült sajtoló gépeken készül mint díszmű vagy védjegy (értékpapirokon, szelvényeken mint szárazbélyeg). A D.-t többnyire fehéren, vagy alkalmi dolgokon szinekben nyomják ércbélyegző segélyével, melybe a nyomandó szöveg, cimer vagy védjegy mélyítve van; ellenbélyege betüércből való öntvény, guttaperchából, bőrből, vagy kéregpapirból sajtoltatik le a mélyített bélyegzőből, mely a nyomóhengerre ragasztva, a két bélyegző közé rakott papiron a D.-t előidézi.

DPI (dot per inch)

A DPI, vagy Dots Per Inch, az inch-enként előforduló képpontok számát hivatott meghatározni. Gyakorta használják bitképek, grafikus megjelenítő-eszközök, nyomtatók, lapolvasók felbontási képességének jellemzésére. Amennyiben két szám jellemzi, pl.: 800×1600, akkor az változó felbontást jelöl vertikálisan és horizontálisan. Vagyis a fent említett esetben az 1 inch²-en 1 280 000 képpontot jelöl.

Hogy könnyebb legyen elképzelnünk, a számok által kifejezett értékeket, egy 25DPI-s felbontás hozzávetőlegesen 1mm×1mm -es képpontokat eredményez.

Eladáshelyi reklám (point of sale, POS)

Az eladás helyén kihelyezett kínáló pult, roll-up vagy más display berendezés. Célja a fogyasztó figyelmének felhívása, emlékeztetése a termékre ott, ahol az karnyújtásnyira elérhető.

ESOMAR

Vélemény- és Marketing Kutatók Világszövetsége (World Association of Opinion and Marketing Research Professionals). A szövetséget 1984-ben alapították European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) néven. Ma már 4000 tagot számlál, több mint 100 országban.

Fájlformátum

A számítógépes képfeldolgozásban használt tárolási forma. A képeket a digitalizálás után és a feldolgozás során különbözõ formátumokban kezelhetjük. Leggyakoribb képformátumok a TIF, EPS, JPG, PSD, PDF, stb.

Felbontás (resolution)

A (kép)pontok vagy szemcsék sűrűsége, és a rendszerek képessége, hogy ezeket felismerje. Eszközök, alapanyagok, és képállományok jellemzõje. Egy adott felületen tartalmazott, vagy megjeleníthetõ képpontok számát adja meg. Minél nagyobb a felbontás, annál több információt - részletet - tartalmaz a kép. Mértékegysége a DPI.

Felülnyomás (overprinted)

Egy meglévő nyomtatott felültre nyomtatott szöveg vagy illusztráció (pl.. meglévő sablon felületre az adatok beírása).

Fixáció

A reklámüzenet olvasójának az a tevékenysége, amikor a tekintete megakad azokon a pontokon, ahol akár a kép, akár a szöveg valami érdekeset nyújt, valamilyen előnyt kínál. A fixációs pont az érdeklődést kiváltó momentum. Kirakatban „blickfang”-nak, azaz tekintetfogónak is nevezik.

Flash memória

A flashmemória egy nem-felejtő, megmaradó ("non-volatile") típusú számítógépes adattároló technológia, mely elektronikusan törölhető és újraprogramozható.

A tároló eszköznek nincs szüksége tápfeszültségre ahhoz, hogy a benne tárolt információt megőrizze. Elsődlegesen memóriakártyákban, USB flash drive-okban (pl. pen drive) és SSD-kben azaz szilárdtest-meghajtókban használják őket.

Főcím

A reklámszöveg fölötti legnagyobb címet főcímnek, az egyes szövegrészek címeit alcímnek nevezzük. Amikor egy alcím egy bekezdés fölött középen helyezkedik el, az a keresztcím.

Folder

Hajtogatott prospektus, többoldalas, szétnyitható, úgy olvasható nyomtatvány.

Fóliázás (laminate, laminálás)

Vékony filmréteg melyet a nyomtatott lap vagy öntapadó fólia  felszínére helyeznek majd hőkezeléssel rögzítenek. A laminált fólia réteg megvédi az anyagot a károsodástól (UV-sugárzás, víz) és jelentősen megnöveli annak tartósságát.

Forgató

Vázlatos segédlet, mely egyedi igény esetén megkönnyíti a kívánt termék/grafika összeállításának megértését.

FTP (file transfer protocol)

A File Transfer Protocol, vagy rövid nevén FTP TCP/IP hálózatokon – mint amilyen az internet is – történő állományátvitelre szolgáló szabvány. Gyakran van szükség arra, hogy valamilyen állományt hálózaton keresztül töltsünk le saját gépünkre, vagy egy állományt mások számára hozzáférhetővé tegyünk. Erre alkalmas az FTP, ami lehetővé teszi a különböző operációs rendszerű gépek között is az információcserét. A világon nagy mennyiségű információforrás áll rendelkezésre, melyek letöltése ilyen módon megvalósítható. A hozzáférési jog alapján kétféle kapcsolattípus létezik:

- letöltés, vagy feltöltés nyilvánosan hozzáférhető állományokból vagy állományokba,

- letöltés, vagy feltöltés olyan gépről, ahol azonosítóval rendelkezünk.

Azt a folyamatot, amikor egy távoli számítógépről fájlt mentünk a saját számítógépünk háttértárára, letöltésnek nevezzük; feltöltésnek nevezzük, ha a folyamat fordított irányban zajlik, és mi töltünk fájlt mások gépére.

Az FTP kapcsolat ügyfél/kiszolgáló alapú, vagyis szükség van egy kiszolgáló- (=szerver) és egy ügyfélprogramra (=kliens). Elterjedt protokoll, a legtöbb modern operációs rendszerhez létezik FTP-szerver és kliens program, sok webböngésző is képes FTP-kliensként működni.

Az FTP protokoll nem támogat titkosított autentikációt (felhasználó-azonosítást), így nem megbízható hálózaton való használata veszélyes lehet.

Manapság az FTP kezdi elveszíteni a jelentőségét a peer-to-peer protokollokkal szemben[forrás?], ugyanis bár az FTP protokollt fájlok letöltésére tervezték, a szervert nagyon leterheli, ha nagy méretű fájlt egyszerre sok kliens felé kell kiszolgálnia, ilyen feladatokra a fájlcserélő programok által használt eljárás sokkal alkalmasabb. Elavult tervezése miatt egyre inkább csak szükségmegoldásként használatos. Például nagyon sok apró fájl átvitele közben rendkívül gyenge hatékonysággal működik.

Forrás: Wikipédia

Az FTP-nél vannak már sokkal egyszerűbb és gyorsabb megoldások is. Például a saját fájlküldő szolgáltatásunk ilyen: Óriás fájl küldő

Gerinc (spine)

Kiadvány (újság, brosúra) éle, amely támasztékot nyújt a kötésnek.

Grayscale - Szürke árnyalat

Egy képpont a szürke 256 árnyalatával rendelkezhet, 8 biten tárolja az információt.

Head-on site

Az érkező forgalommal szemben (általában arra merőlegesen) elhelyezkedő plakáthely.

Headline

Címsor, főcím, a sajtóhirdetések legfontosabb mondanivalóját feltűnő formában kiemelő sor. Felmérések szerint a főcímet ötször annyian olvassák el, mint a teljes hirdetést.

ICC

Az ICC Hungary, a párizsi központú International Chamber of Commerce (a továbbiakban ICC), közép-európai térségben elsőként létrehozott nemzeti bizottsága.

Az ICC Hungary közhasznú egyesület, tagszervezeteinek száma jelenleg 58, tagjai országos szervezetek, kamarák, szövetségek, nagyvállalatok, bankok, egyéni ügyvédi irodák, vállalkozások .

Az ICC Hungary keretében 15 szakmai bizottság működik az alábbi területeken. anti-korrupció, adózás, banktechnika (UCP500, URDG,URC), befektetés-politika, biztosítás (URCB), energiapolitika, környezetvédelem, információ-technológia, marketing, vám és kereskedelem, szellemi termékek védelme, versenyjog, szállítás, kereskedelemtechnika (INCOTERMS) és választott bíróság (ADR, DOCDEX).

Az ICC, a világ üzleti szervezete, amely több mint 130 ország több ezer üzleti vállalkozását képviseli, 1920 óta háromévente hívja össze Világkongresszusát. Magyarország az ICC 33. Világkongresszusának volt a házigazdája, amelyet 2000. május 3-5. között tartottak Budapesten.

Az ICC december 2-i közgyűlése 2006.január 1-2008.december 31. közötti időszakra a vezető testületébe választotta Dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét.

Impresszum

A nyomtatvány szerkesztőinek, készítőinek (grafikus, fotós), valamint műszaki adataiknak feltüntetése (terjedelem, nyomdai adatok, papírméret)

Imprimálás

Az utolsó korrektúra elnevezése, amelynek során a megrendelő aláírásával engedélyezi a nyomtatás indítását.

Infoblatt

A vásárlók számára könnyen hozzáférhető termékismertető, amely a tájékoztatás mellett reklámhordozó feladatokat is ellát.

Inpack

Olyan termékminta, szóróajándék, amelyet az adott termékben helyeznek el. Jelentős eladáshelyi, vásárlásösztönző reklámmegoldás, melyről egyéb eszközökkel tájékoztatni kell a vásárlókat.

Kalibráció

Egy teljes képfeldolgozó rendszer eszközeinek (szkenner, monitor, nyomtató) külön-külön elkészített színbeállítása és egységes rendszerbe illesztése, amivel biztosítható, hogy a képfeldolgozás folyamatában azonos maradjon a képek színinformációja és színegyensúlya.

Képpont, Pixel

Kétdimenziós, nem osztható, önálló képelem. Raszteres adatok egy elemi képpontja, melynek helye sorokkal, oszlopokkal jellemezhető.

Kifutó, rátöltés

A vágott méreten túlhaladó grafika, amely a gyártás során levágásra kerül. Ez biztosítja, hogy vágás után a szín teljes mértékben kifusson.

Kreatív

A koncepció ötlete, mely vonatkozhat a reklámszöveg vagy a vizuális megjelenésre is. (nyomtatott anyagok esetében használják a kész(ülő) grafikai anyagokra is)

Kreatív koncepció

Részei: a célcsoport, a forma, a hangvétel, időtartam, a kívánatos változás, a kommunikációs cél, a stílus, a tartalom.

Látómező

Az a tér, amelyben a reklámobjektum, elsősorban közterületi reklám már vagy még jól látható, illetve olvasható.

Layout

A nyomtatott reklám elemeinek (szöveg, kép) elrendezési vázlata, itt összegződik a reklámszöveg, az illusztráció, a címsor stb., tehát a rendelkezésre álló kézirat és fotók együttesének tipográfiai forgatókönyv formájában történő elkészítése.

Logó (logo)

A vállalat, vagy márka emblémaszerűen, az arculati tervében rögzített módon használt neve a logó. Egyik lehetséges formája a névrövidítés, gyakran emblémával párosított, rajzolt betűcsoport. Alkalmas a vállalat, a márka azonosítására, más áruktól, szolgáltatásoktól való megkülönböztetésre, márkaépítésre.

LZW tömörtés

Veszteségmentes tömörítési eljárás, mellyel jelentős tárhelyet takaríthat meg.

Márka (brand)

Elsősorban a fogyasztó tudati kategóriája, amelyet hallás, tapasztalat alapján alakít ki, meghatározott termékekhez, védjegyhez, minőséghez vagy gyártóhoz, terméknévhez kötve. Jóval kevesebb van belőlük, mint védjegyezett termékekből, mert ez kifejezetten minőségi, méghozzá kiemelten jól minősített kategória, melynek értéke van.

Multimédia

Összefoglaló neve annak a megoldásnak, amikor az információ kiváló minőségben, a szükséges formában (jellemzően elektronikusan) jelenik meg. Tartalma lehet fotó minőségű grafika, mozgókép, sztereo vagy dolby cd minőségű hang, könnyen elérhető, rendszerezett és áttekinthető, esetleg kereshető tartalom (adatok).

Mutáció

Az alaphirdetést az adott médium sajátosságainak megfelelően alakítják át. (méret mutáció, szín mutáció, formátum mutáció)

Nyomdai előkészítés

A szedés, a tördelés, a színre bontás, levilágítás, a nyomóforma-készítés. A nyomdai előkészítés költségei jelentős hányadát teszik ki a teljes előállítási költségnek, ezért minél nagyobb a példányszám, relatíve annál alacsonyabb az egységre jutó költség.

Onpack

Szintén a szóróajándékok eljuttatásának eszköze, amikor árumintát, ajándékot helyeznek el a terméken kívül, jól látható helyen (kötve, ragasztva, összecsomagolva).

Papírméretek

Nemzetközi papírméretek szabvány: A, illetve B jelű. Alapegysége a négyzetméter, melyek A0-nak is hívnak. (méretarány: 1:1,414)

ISO/DIN-papírméretek (mm)
  A- B- C-
-0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
-1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917
-2 420 × 594 500 × 707 458 × 648
-3 297 × 420 353 × 500 324 × 458
-4 210 × 297 250 × 353 229 × 324
-5 148 × 210 176 × 250 162 × 229
-6 105 × 148 125 × 176 114 × 162
-7 74 × 105 88 × 125 81 × 114
-8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
-9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
-10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Forrás: Wikipedia

Path

Vektoros görbe.

Pop-up

A kiállítások alkalmával használatos, egyetlen mozdulattal nyitható rácsszerkezeteket, pop up-nak nevezzük.

Promóció (promotion)

Eladásösztönzés, amellyel egy termék vagy szolgáltatás forgalmát akarják növelni. Például áruházi bemutató, termék kóstoltatás.

Proof

Jóváhagyott próbanyomat, amely színezetében viszonyítási alapot képez a gyártás során.

PVC (poly vinyl chloride)

A PVC – poli(vinil-klorid) – hőre lágyuló, éghető, kémiailag ellenálló, kemény műanyag. A harmadik legnagyobb mennyiségben gyártott szintetikus polimer.[1] Előállítása vinil-klorid polimerizációjával történik. Két fajtája a lágy és a kemény PVC. Felhasználása széles körű, mindkét fajtájából tárgyak sokaságát készítik. Lágy PVC-ből készül például az elektromos kábeleket bevonó réteg, vagy a kerti locsolótömlő. Kemény PVC-ből főleg a mindenki által ismert PVC-csöveket gyártják, de kiválóan alkalmas gépalkatrésznek is. Keménysége miatt jól bírja a mindennapi használatot. Égése során klórtartalma miatt hidrogén-klorid, dioxin és egyéb környezet számára káros vegyületek keletkeznek.

Raszteres kép

Képpontokból álló kép, melyen minden egyes képpont önálló információt hordoz. Nagyításnál a raszteres kép minősége látványosan romlik. (pl.: digitális fényképek)

Reklám

Hivatalos hirdetés, amelynek célja egy adott termék vagy szolgáltatás eladásának, bérlésének vagy kölcsönzésének előmozdítása, egy adott vállalat, vállalkozás, valamely gondolat népszerűsítésének elősegítése, vagy bármely más, a hirdető szándékainak megfelelő hatás keltése.

Reklámeszköz

A reklámüzenet kódolt változata (pl.: reklámfilm).

Reklámhordozó

A kommunikációs csatorna, melyen keresztül a reklám eljut a célcsoporthoz. (pl.: óriásplakát tábla, televízió, rádió, újság)

Reklámperiódusok (flight)

A reklámtervben időre bontott szakaszok, amelyekben összpontosított akciókat folytatnak időszerű célok elérésére (karácsony, húsvét).

Reklámszöveg

A reklámüzenet megfogalmazása, stílusa, hangneme, a kiválasztott célcsoportra jellemzően. Lényeges eleme a horog, amelyen a szemlélő, az olvasó, a hallgató, a néző fennakad, és lehetőség szerint reagálásra kényszerül.

Reklámüzenet

A termék, a szolgáltatás, a márka által kínált legfőbb előnyt fejezi ki. Az üzenet tartalmi megjelenítésének lehetőségei:

 • életstílust bemutató üzenet
 • fantáziát foglalkoztató üzenet
 • hangulatot, image-t teremtő üzenet
 • személyiségszimbólum (egy karakter megszemélyesíti a terméket)
 • technikai szakértelemre utaló üzenet
 • tudományos bizonyítás tanúsító bizonyítás
Rétegek (layer)

A szerkesztéskor használt rétegek (layerek) egyesítése megelőzi a rétegek elmozdulását, hibás megjelenését és még a fájlméretet is csökkenti. Egy nyomdakész grafika mindig egy rétegből áll.

RGB

Az RGB színtér egy olyan additív színmodell, ami a vörös, zöld és kék fény különböző mértékű keverésével határozza meg a különböző színeket. Az elnevezése ezen három alapszín angol megfelelőinek első betűiből ered: Red (vörös), Green (zöld), Blue (kék). Elsődlegesen elektronikai eszközök és a számítástechnika terén alkalmazzák, pl. képernyők, kijelzők, érzékelők esetén.

Sajtó

A sajtóhirdetések a legrégebbi reklámeszközök közé tartoznak. Reklámfeladatok jelentős hányadát sajtóhirdetéssel lehet a legeredményesebben megoldani. A következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

 • Nagy publicitás, amennyiben országos vagy nemzetközi lapot választunk hordozónak.
 • Jó irányíthatóság, mivel a megcélzott alanyok ismeretében ma már több száz magazin, hobbi, vagy szakmai irányultságú sajtótermékből lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet.
 • Struktúráltság, mert a sajtóhirdetést a társadalom különböző rétegeihez strukturáltan juttathatjuk el, így elérhető, hogy a potenciális vásárlók, és ügyfelek lehető legszélesebb köre találkozzon a hirdetésünkkel.
 • Gyors bevethetőség, hiszen egyik napról a másikra megtervezhető, létrehozható és elhelyezhető ezáltal rugalmasan alkalmazható állandóan változó piaci környezetben is.
 • Visszakereshető (általános hogy az olvasók elteszik, majd újra előveszik esetleg, gyűjtik az újságokat. Illetve nem egyszerre olvassák el, ezért akárhányszor kézbe veszik hatnak rájuk.)
 • Változatos formában, kivitelben, tartalommal egy sajtóterméken belül akár többször is megjelentethetünk hirdetést (hatás fokozása érdekében akár további részleteket közölhetünk)
 • Teljes reklámkampány is végigvihető sajtóhirdetésekkel, hiszen nagy mennyiségű differenciált hordozó áll rendelkezésre. Kiváló mix hozható létre a reklámozott termék, a mondanivaló és a célcsoport ismeretében.
 • Gazdaságossága más reklámhordozókhoz képest előnyös, a költségek jól kiszámíthatóak és tervezhetőek.
 • Hűséges olvasótáborra építkezik a legtöbb sajtótermék, így folyamatos kapcsolatot teremtenek a hirdetések az eladó és a potenciális vevő között.
Sales folder

A kereskedők számára készülő írásos, érvelést támogató anyag, amely kettős feladatot lát el. Egyrészt leír az adott termékről minden olyan információt, amely a kereskedők számára az eladáshoz nélkülözhetetlen, másrészt ismertet minden olyan változtatást, amely az áru ismeretéhez szükséges.

Stancolás

Jellemzően papír dobozok, display-ek, elkészítéséhez használatos eljárás, mely során a sík hullámlemez vagy karton anyagokból úgynevezett stancszerszám segítségével a kívánt formát (bármilyen összetett, vagy szabálytalan is) kivágják. (típusai: síkmetsző, rotációs)

Szemközti oldal (facing matter)

Az újságban a szerkesztőség oldalával szemben elhelyezett hirdetés.

Színkorrekció

A számítógépen tárolt kép színeivel, telítettségével, kontrasztjával, az egyes színösszetevõk arányaival történõ mûveletek sorozata, melynek során kiküszöbölik a digitalizáláskor keletkezett színeltéréseket és színegyensúlyi eltéréseket az eredeti képhez képest.

Szinopszis

Az alapötlet részletesebb kifejtése, tartalmi összefogása.

Színtér (Gamut)

Egy képi megjelenítésre alkalmas eszköz, vagy eljárás által elõállítható színek spektrumának matematikai leírása. A szemmel látható természetes színekhez képest a megjelenített színek mennyisége a különbözõ színterekben mindig kevesebb. Például az RGB alapszínekkel muködõ optikai eszközök színtere jóval meghaladja a nyomtatással megjeleníthetõ CMYK színteret.

Szlogen

A szlogen ajánl, rövid, egyszerű, időtálló, felkelti a termék iránti érdeklődést, könnyen felidézhető. Gyakorlott és szakmailag elismert szövegírókat alkalmazva, átélve vállalkozása hitvallását, a célcsoport igényeit figyelembe véve alkotjuk meg cége  "csatakiáltását"

Szóróajándék, reklámajándék (give away)

Olyan ajándék, melyet ingyenesen adnak a fogyasztóknak vásárlásösztönzés céljából. Rendszerint kis értékű, lehetőleg hasznos áru, pl. toll, nyakpánt, jegyzettömb, stb...

Vágott méret

A kész termék végleges mérete.

Vásárláshelyi reklám (point of purchase, POP)

A vásárlás helyén (polcreklám) vagy annak közelében, sétáló közökben (padlómatrica), eladóhelyi szabad terekben (attrap, display) elhelyezett eszközök.

Vektorgrafikus

A vektorgrafikus ábrázolás legnagyobb előnye, hogy a kép korlátlanul kinagyítható, mivel az egyes ábrák matematikai formulákkal (téglalap, négyzet, kör, ellipszis, stb.) vannak leírva továbbá Bézier-görbéket is használnak (csomópontokkal leírt görbék, melyek adott pontjai között görbéket, illetve érintőket húznak meg. Ráadásul a kép jól is szerkeszthető, mivel az egymás mögötti objektumok kiválóan elmozdíthatóak, illetve átszerkeszthetőek.

Tény, hogy a több objektumot tartalmazó kép nagyobb feldolgozási igényt jelent, de így a minőség is jelentősen nő!

Hátránya: erős processzor-igény, bonyolult szerkezet, lassú feldolgozhatóság Előnye: a minőség nem romlik nagyításkor, könnyen szerkeszthető.

Legfontosabb felhasználási területe: ábrák, síkbeli és/vagy térbeli rajzok, animációk megvalósítása.

Zászló

A zászlók elsősorban az adott személy(ek) identitását, (nép)csoporthoz való tartozását fejezik ki.

Kialakulásuk a legvalószínűbb feltételezések szerint az időszámításunk előtti negyedik évezredre tehető. A zászlók első fajtáját vexilloid-nak (előzászló) nevezzük, mely latin eredetű szó többek között útmutatót jelent. Ezek a korai zászlók fém vagy fa rudak voltak, melyek tetejét faragással díszítették.

Az első hiteles vexilloid-ábrázolások (előzászlók), az iráni fém zászló vagy egy Egyiptomban feltárt ősi sírkővéset, hozzávetőlegesen Krisztus előtt 3000-ből származnak. A vexilloidokat a későbbiekben dekorációs céllal különböző színű ruhaanyagokkal díszítették. Gyakorlati hasznuk leginkább konfliktusok alkalmával mutatkozott meg. Ugyanis a csaták forgatagában különösen nagy szükség volt a résztvevők megkülönböztetésére, valamint tájékozódási pontok (támadás iránya, tábor helye, baráti erők pozíciója stb.) meghatározására.