Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek | Reklámeszköz.hu

Általános Szerződési Feltételek

A Truemaker Kft. általános szerződési feltételei

Az alábbi üzletszabályzat a Truemaker Kft. (székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 38. adószám: 13953740-2-42) - továbbiakban: Truemaker Kft. által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő - jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Truemaker Kft. és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Cégadatok

Cégnév: Truemaker Kft.

Székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 38.
Ügyfélszolgálat: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 42.

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 9:00 - 15:00
Cégjegyzékszám: 01-09-209513
Adószám: 13953740-2-42
Képviselő: Molnár Bálint ügyvezető
Telefon: +36 1 783 5355
Fax: +36 1 783 5377

Web: www.reklameszkoz.hu
E-mail: info@reklameszkoz.hu

 

2. Általános rendelkezések

A www.reklameszkoz.hu weboldalon közzétettek kötelezettség-mentes ajánlatnak tekintendőek. A Truemaker Kft. fenntartja a jogot, hogy termékeinek és szolgáltatásainak árát és tartalmát megváltoztassa vagy az aktuális készlet hiányában a megrendelést visszautasítsa. A webshopon keresztül beérkezett megrendelések automatikus visszaigazoló üzenete nem tekinthető sem aláírt, írásbeli szerződésnek, sem pedig a Megrendelő által a Truemaker Kft. részére tett vételi ajánlat elfogadásának, csupán annak visszaigazolására szolgálnak, hogy a rendelési szándék eljutott hozzánk.

 

3. A szerződés létrejötte

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Truemaker Kft. munkatársa a megrendelés elfogadásáról írásban – elektronikus úton vagy papír alapon – a Megrendelő részére visszaigazolást küld.

Visszaigazolás: A visszaigazolás tartalmazza a rögzített munka sorszámát, és/vagy a termék vagy szolgáltatás részleteit, árát, fizetési módját és határidejét. A megbízás részleteit a Megrendelő (regisztrációt követően) a www.reklameszkoz.hu webshopba belépve ellenőrizheti.

Truemaker Kft. minden beérkező megkeresést a rendszerében adminisztrál. Ezért a telefonon vagy más módon leadott megrendelések esetén is a Megrendelő e-mail címe regisztrálásra kerül. A Megrendelő ezen a módon kerül adminisztrálásra a vállalatirányítási rendszerben. A bejegyzésről nem küldünk automatikus e-mail értesítést, azonban a rendelés megtekintéséhez a későbbiekben a jelszó-emlékeztető segítségével utólag is hozzáférést kaphat. A regisztráció befejezésével a Megrendelő valós időben nyomon követheti a gyártási folyamatot és közvetlenül kommunikálhat az Ügyfélszolgálattal. A webshop rendszerbe bejelentkezve visszakövetheti a múltbéli megrendeléseit.

Alvállalkozói vagy viszonteladói szerződés: speciális megbízások a Truemaker Kft. Általános Szerződési Feltételeivel összhangban alvállalkozói szerződésként kerülnek megkötésre.
 

4. A teljesítés menete

Megrendelés elfogadását követően a Truemaker Kft. megkezdi a gyártást, csomagolást és a szállítás megszervezését.

  • Nyomdai munka nélküli termék (display szerkezet) értékesítés esetében a terméket határidőre raktárunkban előkészítjük, igény esetén csomagoljuk és futárszolgálattal kiszállíttatjuk.
  • Nyomdai szolgáltatást igénylő megrendelés esetén: a leadott grafika Truemaker Kft. általi elfogadása jelenti a szerződés kezdetét. Amennyiben a grafikai anyagleadási határidő után kerül leadásra és elfogadásra a Megrendelő grafikai anyaga, úgy a kivitelezési határidő ezzel arányosan változik. A grafika méretét és felbontását szakképzett grafikus kolléga ellenőrzi. Az elfogadásáról visszajelzés készül. Pontos határidőnap megadása hiányában a gyártás várható időtartama a grafikai anyagleadás napjától számítandó – tájékoztató jellegű információ.

 

5. Fizetési információk

A fizetési adatok megadása a Megrendelő kötelessége és a Megrendelő felelősségére történik.

Fizetési módok:

  • Banki előreutalás: az összeg számlánkra történő beérkezése után történhet meg a termék átadása.
  • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  • Készpénz vagy utánvétel: a termék átadásakor készpénzben fizetendő a teljes összeg.
  • Halasztott banki utalás: kizárólag vállalkozói szerződéssel megvalósítható fizetési mód.
  • Előleg bekérése: Truemaker Kft. fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben döntsön előleg bekéréséről. Az előleg mértéke és fizetési határideje megegyezés kérdése, azonban ilyen esetben a munka megkezdésének (anyagbeszerzés, nyomtatás, szerelés, felmérés, tervezés) feltétele az előleg számlánkra történő beérkezése.

Figyelem!

A Truemaker Kft. által kiállított számla átvételével és aláírásával a Megrendelő a teljesítést igazoltnak tekinti, azt mennyiségben és minőségben megfelelőnek fogadja el. A számla aláírása fizetési kötelezettséget jelent.

Truemaker Kft. fenntartja a jogot, hogy a fizetési késdelembe esett Megrendelőtől újabb megbízást ne fogadjon el. A lejárt határidejű tartozás ügyében az előzetesen üzleti alapon megajánlott kedvezményt utólag visszavonja. A visszavont kedvezmény számlázásra kerül és az eredeti követelés összegét növeli. Minden Truemaker Kft. által nyújtott kedvezmény kizárólag a fizetési mód és határidő teljesítésével együtt érvényes!
 

6. Szállítási információk

A www.reklameszkoz.hu webshopban megadott szállítási határidő a tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a nyomtatásra kész grafika leadásától és elfogadásától értendő. Az ajánlatban megadott szállítási határidő az ajánlat napján érvényes állapotnak megfelelő. A megadott határidő elteltét követő 3 munkanapban történő szállítás még időbeni teljesítésnek számít. Vis Major esetén, közlekedési és üzemzavarok, sztrájkok, nyersanyaghiány és hasonlók a szállítási idő megfelelő meghosszabbításához vezetnek.

Nem vállalunk felelősséget a szállítási hibából vagy a Megrendelő által hibásan leadott dokumentumokból vagy adatokból eredő késedelmes vagy hibás szállításért!

Külön árajánlat esetén az adott árajánlatban megadott határidők az érvényesek!

Szállítási opciók:

  • Másnapi kiszállítás Magyarország területén: Pannon XP futárszolgálat segítségével. A kézbesítést nagyban segíti, ha a Megrendelő mobil telefonszámot is megad. A kézbesítést 2 alkalommal ingyenesen megkísérli a szállító. Harmadik alkalommal a termék telephelyünkre visszaszállításra kerül.
  • Aznapi szállítás Budapest és vonzáskörzetében egyedi szállítási ár alapján: OBV futár segítségével.
  • Személyes átvétel: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 42. telephelyünkön.

 

7. Tulajdonjog, elállási jog

Truemaker Kft. minden termékével és szolgáltatásával összefüggésben fenntartja a tulajdonjogát mindaddig, amíg az adott megrendelés kifizetésre nem kerül. A kifizetetlen termékek a Truemaker Kft. birtokába történő visszaadás, leszerelés és visszaszállítás a Megrendelő kötelessége és költsége. Amennyiben többszöri felszólítás után a kifizetetlen termék a Truemaker Kft. birtokába nem kerül vissza, úgy annak visszajuttatását a Megrendelő költségén megszervezzük. A felmerülő költségeket a Megrendelő felé továbbszámlázzuk és az eredeti követeléssel együtt kezeljük.
 

8. Szavatosság

A megrendelt áru kézhezvételekor ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs mellékelve a futár által kitöltött kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!

Áruhiány esetén küldje el a futár által kitöltött jegyzőkönyvet, és azonnal pótoljuk a hiányzó terméket. A további reklamációk/garanciális ügyek érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a kifizetését igazoló számlát és szállítólevelet.

Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott, a Truemaker Kft. fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az érvényesek.

Nem vállalunk garanciát a rendelt kép kismértékű színbeli eltérésére ha a termék a Megrendelő monitorán és a valóságban nem egyezik. Cégünk szín-kalibrált nyomtatókkal dolgozik és a legjobb tudása szerint jár el, hogy mindig színhelyes minőségű terméket gyártson Önnek.

A Megrendelő az elállási jogot nem gyakorolhatja a webáruházunkban található olyan termékek és szolgáltatások esetén, melyek a Megrendelő saját kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra. Ennek jogi háttere, hivatalos megfogalmazásban a 17/1999.(II.5.) kormány rendelet 5. paragrafus c) pontjában olvasható. A rendelésnél ezért körültekintően adja meg a méretet és az egyéb adatokat.

A Felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Amennyiben a vevő a szerződés megkötése után felmondja azt, kötbérként a megrendelt áru értékének 100%-át köteles megfizetnie a Truemaker Kft. részére.

Amennyiben a Megrendelő a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Truemaker Kft. címére. A Truemaker Kft. kizárólag új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Megrendelőnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Truemaker Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, A Truemaker Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

A Truemaker Kft. végig fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől.

Számlareklamációt a teljesítést követő 8 napig fogadunk el! A vevő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 5 napon belül írásban jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, az áru és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket az áru rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A vevő vizsgálati kötelessége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Célszerű jegyzőkönyvet felvenni a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Alkalmat kell adni a szállítónak a kifogásolt áru megtekintésére. Ha a hiba igazolásra kerül, választásunk szerint kijavítjuk, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállítunk. Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a vevőnek jogában áll árengedményt kérni. A Megrendelő minden további kárigénye, mindegy milyen jogi alapból – amennyiben a törvény szerint lehetséges –, ki van zárva. Ha jelen feltételekben vagy a kötelező törvényi előírásokban nincs másképp szabályozva, velünk szemben, bármilyen kár miatt keletkező igények ki vannak zárva, ez nem érvényes szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződéssértés esetére. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.
 

9. Adatvédelem

A Megrendelő által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Truemaker Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjünk. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partnereinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni.

A Truemaker Kft. a Megrendelő kérésére a Truemaker Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Megrendelő kérésére módosítja.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@reklameszkoz.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
 

10. Jogi nyilatkozat

A Truemaker Kft. fenntartja a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A Truemaker Kft. bár törekszik rá, nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető információ naprakész legyen, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért. A Truemaker Kft. fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére.
 

11. Általános rendeltetés szerű használat az összes termékünkre

A vízbázisú beltéri nyomatok tisztítása kizárólag szárazon, antisztatikus kendővel lehetséges. Oldószeres vagy laminált nyomatok tisztítása csak vegyszer mentes nedves törlőkendővel lehetséges. Kültéri használat esetén ponyva és háló termékeket tökéletesen ki kell feszíteni, hogy nehezen tudjon belekapni a szél. Szeles és magas helyeken felelős statikus tervező szakember hivatalos és hatóságilag engedélyezett terve alapján rögzíthető fel a nyomtatott termék. A nyomtatott termék által okozott károkért és sérülésekért a vevő vagy a felszerelő személy/cég vállalja a felelősséget. Természeti erő miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Pl. Ponyva, háló vagy zászló szakadása szél miatt, napfény okozta fakulás miatt.

 

Kelt. Budapest, 2021. 03. 29.