Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek | Reklámeszköz.hu

Általános Szerződési Feltételek

A Truemaker Kft. általános szerződési feltételei

Az alábbi üzletszabályzat a Truemaker Kft. (székhely: 1066 Budapest Zichy Jenő utca 38. adószám: 13953740-2-42) - továbbiakban: Truemaker Kft. által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogi személy - a továbbiakban: Megrendelő – vagy Megrendelő természetes személy – a továbbiakban: Fogyasztó - jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Truemaker Kft. és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Cégadatok

Cégnév: Truemaker Kft.
Székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 38.
Ügyfélszolgálat: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42.
Cégjegyzékszám: 01-09-209513
Adószám: 13953740-2-42
Bank: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000001-98778703
IBAN: HU77116000060000000198778703
SWIFT: GIBAHUHB
Képviselő: Molnár Bálint ügyvezető
Telefon: +36 1 783 5355
Web: www.reklameszkoz.hu
E-mail: info@reklameszkoz.hu

2. Általános rendelkezések
A www.reklameszkoz.hu weboldalon közzétettek kötelezettség-mentes ajánlatnak tekintendőek. A Truemaker Kft. fenntartja a jogot, hogy termékeinek és szolgáltatásainak árát és tartalmát megváltoztassa vagy az aktuális készlet hiányában a megrendelést visszautasítsa. A webshopon keresztül beérkezett megrendelések automatikus visszaigazoló üzenete nem tekinthető sem aláírt, írásbeli szerződésnek, sem pedig a Megrendelő által a Truemaker Kft. részére tett vételi ajánlat elfogadásának, csupán annak visszaigazolására szolgálnak, hogy a rendelési szándék eljutott hozzánk.

3. A szerződés létrejötte
A megrendelés akkor jön létre, amikor a Truemaker Kft. munkatársa a megrendelés elfogadásáról írásban – elektronikus úton vagy papír alapon – a Megrendelő részére visszaigazolást küld. Visszaigazolás: A visszaigazolás tartalmazza a rögzített munka sorszámát, és/vagy a termék vagy szolgáltatás részleteit, árát, fizetési módját és határidejét. A megbízás részleteit a Megrendelő (regisztrációt követően) a www.reklameszkoz.hu webshopba belépve ellenőrizheti. Truemaker Kft. minden beérkező megkeresést a rendszerében adminisztrál. Ezért a telefonon vagy más módon leadott megrendelések esetén is a Megrendelő e-mail címe regisztrálásra kerül. A Megrendelő ezen a módon kerül adminisztrálásra a vállalatirányítási rendszerben. A bejegyzésről automatikus e-mail értesítést küldünk a rendelés megtekintéséhez a későbbiekben a jelszó-emlékeztető segítségével utólag is hozzáférést kaphat. A regisztráció befejezésével a Megrendelő valós időben nyomon követheti a gyártási folyamatot és közvetlenül kommunikálhat az ügyfélszolgálattal. A webshop rendszerbe bejelentkezve visszakövetheti a múltbéli megrendeléseit. Alvállalkozói vagy viszonteladói szerződés: speciális megbízások a Truemaker Kft. Általános Szerződési Feltételeivel összhangban alvállalkozói szerződésként kerülnek megkötésre.

4. A teljesítés menete
Megrendelés elfogadását követően a Truemaker Kft. megkezdi a gyártást, csomagolást és a szállítás megszervezését.

 • Nyomdai munka nélküli termék (display szerkezet) értékesítés esetében a terméket raktárunkban előkészítjük, igény esetén csomagoljuk és futárszolgálattal kiszállíttatjuk.
 • Nyomdai szolgáltatást igénylő megrendelés esetén: a leadott grafika Truemaker Kft. általi elfogadása jelenti a szerződés kezdetét. Amennyiben a grafikai anyagleadási határidő után kerül leadásra és elfogadásra a Megrendelő grafikai anyaga, úgy a kivitelezési határidő ezzel arányosan változik. A grafika méretét és felbontását szakképzett grafikus kolléga ellenőrzi. A beküldött nyomdakész grafikákat csak méret és felbontás alapján ellenőrizzük. A grafikába beágyazott elemek (képek / feliratok / logók) minőségét nem ellenőrizzük, azok megfelelő minősége a megrendelő grafikusának felelősségköre. A grafika befogadásáról visszajelzés készül. Pontos határidőnap megadása hiányában a gyártás várható időtartama a grafikai anyagleadás napjától számítandó – tájékoztató jellegű információ.

5. Fizetési információk
A fizetési adatok megadása a Megrendelő kötelessége és a Megrendelő felelősségére történik. Számlareklamációt kizárólag a teljesítést követő 8 napon belül tudunk elfogadni. A javított számla kiállításával az eredeti fizetési határidő nem változik.

Fizetési módok:

 • Banki előreutalás: az összeg számlánkra történő beérkezése után történhet meg a termék átadása.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Készpénz vagy utánvétel: a termék átadásakor készpénzben fizetendő a teljes összeg.
 • Előleg bekérése: Truemaker Kft. fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben döntsön előleg bekéréséről. Az előleg mértéke és fizetési határideje megegyezés kérdése, azonban ilyen esetben a munka megkezdésének (anyagbeszerzés, nyomtatás, szerelés, felmérés, tervezés) feltétele az előleg számlánkra történő beérkezése.
 • Halasztott banki utalás: kizárólag vállalkozói szerződéssel megvalósítható fizetési mód.

A Truemaker Kft. által kiállított számla átvételével és aláírásával a Megrendelő a teljesítést igazoltnak tekinti, azt mennyiségben és minőségben megfelelőnek fogadja el. A számla aláírása fizetési kötelezettséget jelent.
Truemaker Kft. fenntartja a jogot, hogy a fizetési késedelembe esett Megrendelőtől újabb megbízást ne fogadjon el. A lejárt határidejű tartozás ügyében az előzetesen üzleti alapon megajánlott kedvezményt utólag visszavonja. A visszavont kedvezmény számlázásra kerül és az eredeti követelés összegét növeli. Minden Truemaker Kft. által nyújtott kedvezmény kizárólag a fizetési határidő megtartása esetén érvényes!

6. Szállítási információk
A www.reklameszkoz.hu webshopban megadott szállítási határidő a tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a nyomtatásra kész grafika leadásától és elfogadásától értendő személyes áruátvétel esetén. Az ajánlatban megadott szállítási határidő az ajánlat napján érvényes állapotnak megfelelő. A megadott határidő elteltét követő 3 munkanapban történő szállítás még időbeni teljesítésnek számít. Vis Major esetén, közlekedési és üzemzavarok, sztrájkok, nyersanyaghiány és hasonlók a szállítási idő megfelelő meghosszabbításához vezetnek. Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott, a Truemaker Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő, illetőleg Fogyasztó kárigényének kizárásával elálljon a szerződéstől. Nem vállalunk felelősséget a szállítási hibából vagy a Megrendelő által hibásan leadott dokumentumokból vagy adatokból eredő késedelmes vagy hibás szállításért. Külön árajánlat esetén az adott árajánlatban megadott határidők az érvényesek.

Szállítási opciók:

 • Személyes átvétel: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 42. telephelyünkön.

Kiszállítás Magyarország területén: 

 • Futárszolgálat segítségével gyűjtőfuvarban.
 • Közvetlen szállítás Budapest és vonzáskörzetében egyedi szállítási ár alapján.

A mindenkori szállítási feltételek és költségek a https://www.reklameszkoz.hu/aruatvetel oldalon érhetőek el.  A megrendelt áru kézhezvételekor ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs mellékelve a futár által kitöltött kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!

A vevő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 3 munkanapon belül írásban jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, az áru és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket az áru rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A vevő vizsgálati kötelessége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Célszerű jegyzőkönyvet felvenni a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Alkalmat kell adni a szállítónak a kifogásolt áru megtekintésére. Ha a hiba igazolásra kerül, választásunk szerint kijavítjuk, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállítunk. Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a vevőnek jogában áll árengedményt kérni. A Megrendelő minden további kárigénye, mindegy milyen jogi alapból – amennyiben a törvény szerint lehetséges –, ki van zárva. Ha jelen feltételekben vagy a kötelező törvényi előírásokban nincs másképp szabályozva, velünk szemben, bármilyen kár miatt keletkező igények ki vannak zárva, ez nem érvényes szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződéssértés esetére. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

7. Tulajdonjog, elállási jog
Truemaker Kft. minden termékével és szolgáltatásával összefüggésben fenntartja a tulajdonjogát mindaddig, amíg az adott megrendelés kifizetésre nem kerül. A kifizetetlen termékek a Truemaker Kft. birtokába történő visszaadás, leszerelés és visszaszállítás a Megrendelő kötelessége és költsége. Amennyiben többszöri felszólítás után a kifizetetlen termék a Truemaker Kft. birtokába nem kerül vissza, úgy annak visszajuttatását a Megrendelő költségén megszervezzük. A felmerülő költségeket a Megrendelő felé továbbszámlázzuk és az eredeti követeléssel együtt kezeljük. A Megrendelő az elállási jogot nem gyakorolhatja a webáruházunkban található olyan termékek és szolgáltatások esetén, melyek a Megrendelő saját kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra. Ennek jogi háttere, hivatalos megfogalmazásban a 17/1999.(II.5.) kormány rendelet 5. paragrafus c) pontjában olvasható. A rendelésnél ezért körültekintően adja meg a méretet és az egyéb adatokat. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Amennyiben a vevő a szerződés megkötése után felmondja azt, kötbérként a megrendelt áru értékének 100%-át köteles megfizetnie a Truemaker Kft. részére. Amennyiben a Fogyasztó a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indokolás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban és csomagolásában kell a számlával együtt visszajuttatnia a Truemaker Kft. címére. A Truemaker Kft. kizárólag új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Fogyasztónak kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül kell elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék 14 munkanapon belüli visszajuttatásáról. Elállás esetén a Truemaker Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, A Truemaker Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

8. Szavatosság, Jótállás
A további reklamációk/garanciális ügyek érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a kifizetését igazoló számlát és szállítólevelet. A karbantartás és a termékek javítása minden esetben Truemaker Kft saját telephelyén (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 42.) nyitvatartási időben történik. A termék(ek) visszaszállítása minden esetben a Megrendelő vagy Fogyasztó feladata és költsége. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések az érvényesek. Truemaker Kft. a 2021.01.01-től a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben írtakat betartva Fogyasztó személyek felé a rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkek esetén a következők szerint jótállást vállal:

 • 10 000 – 100 000 Ft közötti értékű árucikkekre 1 év jótállás
 • 100 001 – 250 000 Ft közötti értékű árucikkekre 2 év jótállás
 • 250 001 Ft feletti értékű árucikkekre 3 év jótállás

Nem vállalunk garanciát a rendelt kép kismértékű színbeli eltérésére ha a termék a Megrendelő vagy Fogyasztó monitorán és a valóságban nem egyezik. Cégünk szín-kalibrált nyomtatókkal dolgozik és a legjobb tudása szerint jár el, hogy mindig színhelyes minőségű terméket gyártson Önnek. Truemaker Kft. a 2021.06.01. után értékesített display szerkezeteire Megrendelő vagy Fogyasztó felé 1-3 év közötti önkéntes szavatosságot vállal. Az egyes termékekhez elérhető szavatossági idő a weboldalon a termék oldalán, illetve a számlán kerül tételesen feltüntetésre. A számla egyben garancialevélként is szolgál. A szavatossági idő kezdete a megrendelés teljesítésének napja. Átalakításnak minősül a szerkezet bármilyen fizikai jellegét megváltoztató cselekedet, és az olyan display szerkezetekben történő nyomatcsere is, melyek az eszköz szereléséhez szakértelmet, megfelelő célszerszámokat és kompatibilis alkatrészeket kíván (pl megfelelő mágnes szalag vagy nyomatrögzítő alkatrész alkalmazása). A termékek ilyen átalakítása nem hosszabbítja meg a szavatossági időt, az mindig a termék vásárlásának napjától számítandó. A nem Truemaker Kft által végzett átalakítások a termékszavatosság elvesztésével járnak. A szavatossági jogokat Megrendelő csak a feltüntetett szavatossági időn belül gyakorolhatja. A szavatossági igényeknek abban az esetben tudunk eleget tenni, ha a termék vásárlásáról szóló számla bemutatásra kerül. Nem érvényes a jótállás vagy szavatosság a termékbe épített nyomtatott alapanyagainkra, nyomatainkra. Ezek sérülése, fakulása nem képezheti reklamáció alapját.

9. Adatvédelem
A Megrendelő által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Truemaker Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjünk. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partnereinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. A Truemaker Kft. a Megrendelő kérésére a Truemaker Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Megrendelő kérésére módosítja. A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@reklameszkoz.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el. A Truemaker Kft által ügyfelei egyedi megrendelése alapján készített grafikai tervezeteket kérésre átadja nyomdai formátumban (1:1 méretarány, CMYK színmód, 150 dpi felbontás, egyrétegű .tiff állomány), így abból a későbbiekben is tökéletesen reprodukálható a nyomdai anyag. A szerkeszthető állományok a Truemaker Kft tulajdonát képezik, és azon fájlokat csak egyedi díjazás alapján adja át ügyfeleinket, amelyet követően Megrendelő vagy Fogyasztó jogosult annak szabad átalakítására.

10. Jogi nyilatkozat
A Truemaker Kft. fenntartja a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Truemaker Kft. bár törekszik rá, nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető információ naprakész legyen, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért. A Truemaker Kft. fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére.

11. Általános rendeltetés szerű használat az összes termékünkre
A szerkezetek rendeltetés szerű használatáról részletes leírást a weboldalon a termék oldalon találhat. Nyomatok kezelése: A vízbázisú beltéri nyomatok tisztítása kizárólag szárazon, antisztatikus kendővel lehetséges. Oldószeres vagy laminált nyomatok tisztítása csak vegyszer mentes nedves törlőkendővel lehetséges. A szabadon álló kültéri mobil reklámeszközöket (kültéri roll-up, strandzászló, sátor, megállítótáblák) viharos szélben nem szabad használni. Az időjárás okozta károkra a termékszavatosság nem alkalmazható.

Kültéri használat esetén ponyva és háló termékeket tökéletesen ki kell feszíteni, hogy nehezen tudjon belekapni a szél. Szeles és magas helyeken felelős statikus tervező szakember hivatalos és hatóságilag engedélyezett terve alapján rögzíthető fel a nyomtatott termék. A nyomtatott termék által okozott károkért és sérülésekért a vevő vagy a felszerelő személy/cég vállalja a felelősséget. Természeti erő miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget. pl. ponyva, háló vagy zászló szakadása szél miatt, napfény okozta fakulás miatt.

Kelt. Budapest, 2022. 02. 28.